• Tin Tức

Theo kế hoạch, Đà Nẵng sẽ tiếp tục phân bổ, bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 cho các công trình, dự án hơn 800 tỷ đồng.

Sáng 24-3, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo kế hoạch, Đà Nẵng tiếp tục phân bổ, bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các công trình, dự án là hơn 800 tỷ đồng. Ảnh: Quang Hải

Theo đó, thống nhất tiếp tục bố trí ngân sách địa phương 311.654 tỷ đồng vốn trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 cho 30 công trình, dự án của thành phố đảm bảo điều kiện; bố trí vốn 100,303 tỷ đồng cho 24 dự án và 560 tỷ đồng cho 12 dự án chuẩn bị đầu tư các công trình, khu dân cư của huyện.

Ngoài ra, thống nhất phân bổ chi tiết danh mục kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 5 dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương được Thủ tướng Chính phủ giao, với tổng kế hoạch vốn phân bổ chi tiết là 406.347 tỷ đồng.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng, việc bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 cho các công trình, dự án nêu trên là cần thiết để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án. . thủ tục trình duyệt dự án đầu tư, cân đối đề xuất bố trí vốn hàng năm để thực hiện dự án theo mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế – xã hội của thành phố đã đề ra.

Tổng mức vốn phân bổ chi tiết cho cho các dự án trình tại kỳ họp lần này là đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối vốn.

Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Quang Hải

Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng đề nghị UBND TP tiếp tục rà soát kỹ các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư cần đề xuất cân đối vốn trung hạn nhưng chưa có trong danh mục bố trí vốn, trong đó để đề xuất thực hiện phân bổ trong kỳ điều chỉnh tiếp theo.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác chuẩn bị đầu tư, khẩn trương lựa chọn các dự án quan trọng, cấp bách để đẩy nhanh tiến độ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư đề xuất phân bổ phần vốn dự phòng trung hạn chưa phân bổ.

Tại kỳ họp này, HĐND TP đã xem xét, thảo luận, thảo luận và thông qua 12 tờ trình, dự thảo nghị quyết về các chủ trương, chính sách quan trọng, làm cơ sở pháp lý để UBND TP tiếp tục triển khai thực hiện. góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/da-nang-hon-800-ty-dong-von-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-2025.html

SỨ MỆNH

Namtrungboinvest.vn là chuyên trang giới thiệu & cập nhật đầy đủ, liên tục thông tin về các dự án nghỉ dưỡng trong khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

LIÊN HỆ

Nam Trung Bộ Invest
Địa chỉ Miền Trung: Tầng 8,76 Quang Trung, TP.Nha Trang

Địa chỉ Tây Nguyên: 139 Lê Thánh Tông, TP.Buôn Ma Thuột

Hotline: 0914.09.24.28
Email: namtrungboinvest@gmail.com
Website: www.namtrungboinvest.vn