Tag Archive for: bất động sản

Đánh giá huy động các nguồn lực kinh tế – xã hội, cân đối vốn đầu tư phát triển là giải pháp tốt, Khánh Hòa muốn phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu.

Nội dung trên nằm trong đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2023 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa trình HĐND tỉnh xem xét thông qua đề án này.

Đây cũng là cơ sở để xin ý kiến Bộ Tài chính và tổ chức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương này, theo Nghị định 93-2018 của Chính phủ.

Theo tờ trình, Khánh Hòa dự kiến phát hành trái phiếu tập trung vào tháng 7/2023 với 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu này có các kỳ hạn 7 năm và 10 năm, cơ cấu cụ thể của từng kỳ hạn tùy thuộc vào nhu cầu của nhà đầu tư và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.

Trái phiếu được đấu giá phát hành tại tổ chức đấu thầu nợ Chính phủ hoặc bảo lãnh phát hành thông qua công ty chứng khoán, ngân hàng, tổ chức tài chính.

Một góc TP Nha Trang (Khánh Hòa) nhìn từ trên cao. Ảnh: Khoa Trần.

Tỉnh cũng cam kết bố trí ngân sách để trả nợ gốc, lãi trái phiếu đầy đủ, đúng hạn. Cùng với đó, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành, khai thác, quản lý và bồi dưỡng các nguồn thu, tăng cường huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 55/2022. của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh.

Theo tỉnh Khánh Hòa, động thái trình HĐND xem xét, thông qua nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu được xem là giải pháp cần thiết để huy động các nguồn lực kinh tế – xã hội, đảm bảo cân đối vốn đầu tư phát triển. phát triển các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách trên địa bàn.

Cùng với đó, trái phiếu chính quyền địa phương do UBND tỉnh Khánh Hòa phát hành cũng nhằm đảm bảo cân đối nguồn đầu tư phát triển để thực hiện các chương trình, dự án theo kế hoạch đầu tư công đã được HĐND tỉnh thông qua.

Khánh Hòa có diện tích hơn 5.100 km2, dân số khoảng 1,2 triệu người, được đánh giá là tỉnh giàu tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, đồng thời là trung tâm kinh tế văn hóa của khu vực Nam Trung bộ.

Khánh Hòa cũng là một trong những địa phương dự kiến trở thành thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch phân loại đô thị quốc gia giai đoạn 2021-2030.

Nguồi: vietnamnet.vn