Huyện Vạn Ninh- Khánh Hòa: Sơ kết công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam

Chiều 30-11, UBND huyện Vạn Ninh tổ chức sơ kết ng tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án thành phần đoạn Vân Phong – Nha Trang thuộc Dự án xây dựng ng trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Đến nay, huyện Vạn Ninh đã hoàn thành ng tác đo đạc 2.930 thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án; thực hiện kiểm kê 2.362 thửa, đạt 80,61%; hoàn thành xác minh nguồn gốc đất của 2.063 thửa, đạt 70,41%; đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án hơn 181ha đất, đạt 70,9% tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án… Huyện đang tập trung triển khai ng tác di dời hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các khu tái định cư để phục vụ dự án. UBND huyện yêu cầu, thời gian tới, các xã, cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về dự án; đẩy mạnh ng tác thu hồi đất để triển khai xây dựng 3 khu tái định cư; tổ chức phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo đúng quy định…


Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong ng tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần đoạn Vân Phong – Nha Trang.

Nguồn: Thanh Hải

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *