Tag Archive for: #Phú Yên # khảo sát khu vực dự kiến xây dựng Cảng Bãi Gốc # Khu bến Bãi Gốc – Đông Hòa # Khu công nghiệp Bãi Gốc # Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà # Khu Kinh tế Nam Phú Yên