Tag Archive for: đầu tư

Đánh giá huy động các nguồn lực kinh tế – xã hội, cân đối vốn đầu tư phát triển là giải pháp tốt, Khánh Hòa muốn phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu.

Nội dung trên nằm trong đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2023 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa trình HĐND tỉnh xem xét thông qua đề án này.

Đây cũng là cơ sở để xin ý kiến Bộ Tài chính và tổ chức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương này, theo Nghị định 93-2018 của Chính phủ.

Theo tờ trình, Khánh Hòa dự kiến phát hành trái phiếu tập trung vào tháng 7/2023 với 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu này có các kỳ hạn 7 năm và 10 năm, cơ cấu cụ thể của từng kỳ hạn tùy thuộc vào nhu cầu của nhà đầu tư và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.

Trái phiếu được đấu giá phát hành tại tổ chức đấu thầu nợ Chính phủ hoặc bảo lãnh phát hành thông qua công ty chứng khoán, ngân hàng, tổ chức tài chính.

Một góc TP Nha Trang (Khánh Hòa) nhìn từ trên cao. Ảnh: Khoa Trần.

Tỉnh cũng cam kết bố trí ngân sách để trả nợ gốc, lãi trái phiếu đầy đủ, đúng hạn. Cùng với đó, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành, khai thác, quản lý và bồi dưỡng các nguồn thu, tăng cường huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 55/2022. của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh.

Theo tỉnh Khánh Hòa, động thái trình HĐND xem xét, thông qua nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu được xem là giải pháp cần thiết để huy động các nguồn lực kinh tế – xã hội, đảm bảo cân đối vốn đầu tư phát triển. phát triển các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách trên địa bàn.

Cùng với đó, trái phiếu chính quyền địa phương do UBND tỉnh Khánh Hòa phát hành cũng nhằm đảm bảo cân đối nguồn đầu tư phát triển để thực hiện các chương trình, dự án theo kế hoạch đầu tư công đã được HĐND tỉnh thông qua.

Khánh Hòa có diện tích hơn 5.100 km2, dân số khoảng 1,2 triệu người, được đánh giá là tỉnh giàu tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, đồng thời là trung tâm kinh tế văn hóa của khu vực Nam Trung bộ.

Khánh Hòa cũng là một trong những địa phương dự kiến trở thành thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch phân loại đô thị quốc gia giai đoạn 2021-2030.

Nguồi: vietnamnet.vn

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Ninh Thuận kêu gọi đầu tư 39 dự án; trong đó có 9 dự án thuộc lĩnh vực khu đô thị, dân cư, nhà ở.

Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận, ông Trần Quốc Nam vừa ký quyết định Phê duyệt danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025.

Theo quyết định này, danh mục các dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 có 39 dự án. Trong đó có 9 dự án thuộc lĩnh vực khu đô thị, dân cư, nhà ở; 11 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ; 9 dự án thuộc lĩnh vực ng nghiệp; 4 dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa và 6 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Lĩnh vực nhà ở, khu đô thị có những dự án tiêu biểu như Khu đô thị mới Tây Bắc (Phường Phước Mỹ và xã Thành Hải) diện tích 91.37ha; Khu đô thị mới Đông Bắc (khu K3, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm), diện tích 74.13ha; Khu đô thị mới Đông Văn Sơn – Bắc Bình Sơn (phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải) diện tích hơn 201ha.

Ngoài ra, còn có Khu đô thị mới Đông Nam 1  (phường Tấn Tài và phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) diện tích hơn 99ha; Khu đô thị mới Đông Nam 2 (phường Tấn Tài , thành phố Phan Rang – Tháp Chàm), diện tích hơn 41ha; Khu đô thị mới núi Đá Chồng Thị trấn Khánh Hải (huyện Ninh Hải) diện tích 52.93ha; Khu đô thị mới Đông Nam thị trấn Tân Sơn (thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn) diện tích 14ha …

Danh mục các dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 có 39 dự án.

Về lĩnh vực thương mại, dịch vụ có các dự án lớn như Khu trung tâm thương mại Tháp Chàm (phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm), diện tích 1.10ha; Trung tâm thương mại tại lô đất có ký hiệu CC-01 (Khu K2) Khu đô thị biển Bình Sơn – Ninh Chữ (Khu K2) (thành phố Phan Rang – Tháp Chàm), diện tích 87.10ha; Dự án Mũi Dinh Paradise Hotel Resort an Spa (Xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam Hình), diện tích 5.54ha.

Bên cạnh đó là Dự án Du lịch tại khu vực bãi đá trứng (xã Phước Dinh Xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam), diện tích 30ha; Trạm dừng chân Hanbaram thôn Suối Đá (xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc), diện tích hơn 73ha.

Về lĩnh vực ng nghiệp có các dự án như Hạ tầng cụm ng nghiệp Chế biến thủy sản tập trung (Xã Phước Minh, huyện Thuận Nam), diện tích 16.70ha; Dự án Cảng biển tổng hợp Cà Ná -giai đoạn 2 (xã Cà Ná, huyện Thuận Nam), diện tích 49.62ha; Dự án đầu tư hạ tầng CCN Phước Minh 1 (Xã Phước Minh, huyện Thuận Nam), diện tích 75ha; Nhà máy tinh bột mỳ kết hợp chăn nuôi bò thịt (Tiểu khu 58B, xã Phước Tiến, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận), diện tích 22.90ha …

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh Ninh Thuận kêu gọi các dự án lớn như Dự án trồng nho ứng dụng ng nghệ cao, kết hợp du lịch sinh thái tham quan vườn (Thôn Thái An, xã Vinh Hải, huyện Ninh Hải), diện tích 13.70 ha; Dự án Nuôi biển ng nghệ cao, có diện tích 920ha tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải; Dự án đầu tư đầu tư hạ tầng vùng sản xuất giống thủy sản ứng dụng ng nghệ cao An Hải (Xã An Hải , huyện Ninh Phước), diện tích 245ha…

UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các Khu ng nghiệp tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ danh mục dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi và hướng dẫn các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án theo quy định. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các địa phương có  trách nhiệm rà soát các thủ tục pháp lý liên quan, đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ trong quá trình thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo: baodautu.vn