Dự chi gần 2.000 tỷ xây đường nối Khánh Hòa – Ninh Thuận và Lâm Đồng

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có tờ trình gửi HĐND tỉnh Khánh Hòa để báo cáo và xin ý kiến về dự án đường liên vùng nối Khánh Hòa, Ninh Thuận với Lâm Đồng và đường tỉnh ĐT.707 (Phước xã Thành, huyện). Bác Ái, Ninh Thuận).

Đây là nhóm dự án quan trọng quốc gia, cấp quyết định chủ trương đầu tư là Quốc hội; Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa là đơn vị lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Tuyến đường liên vùng giữa các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, có vị trí từ thác Yang Bay, huyện Khánh Vĩnh đến thác Tà Gụ, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Tuyến đường nối với Quốc lộ 27C, tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa và Tỉnh lộ 707 tại điểm cuối tại xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Tổng diện tích chiếm dụng để thực hiện dự án khoảng 128,96 ha.

Hướng tuyến từ điểm đầu dự án tuyến đi về phía Nam Quốc lộ 27C, kết thúc tại địa phận giáp tỉnh Ninh Thuận. (Hình minh họa)

Trong đó, hơn 37 ha đất nông nghiệp, hơn 7 ha đất ở, hơn 75 ha đất lâm nghiệp đề nghị chuyển sang mục đích khác, và gần 9 ha đất khác. Theo thống kê sơ bộ, có 211 hộ dân bị ảnh hưởng và số hộ phải tái định cư khoảng 11 hộ. Dự kiến điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 27C tại km16+900 thuộc xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh. Điểm cuối tuyến là ranh giới tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận trên tỉnh lộ ĐT. 656/Km55+900 vào xã Phước Thành, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Tổng chiều dài dự án gần 57km, gồm: 29,3km trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh và 27,6km trên địa bàn huyện Khánh Sơn. Tổng mức đầu tư của dự án là 1.929 tỷ đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 101 tỷ đồng, chi phí xây dựng 1.464 tỷ đồng… Trong đó, vốn Trung ương giai đoạn 2021 – 2025 sẽ hỗ trợ 1.000 tỷ đồng đầu tư các dự án có tính chất liên vùng, bằng nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 khoảng 930 tỷ đồng. Con đường được xây dựng sẽ góp phần xóa bỏ tính chất độc đạo của tỉnh lộ 9 nối liền đất nước. Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Cam Ranh đến trung tâm huyện miền núi Khánh Sơn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội của 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung, kết nối liên vùng với địa bàn tỉnh. tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Lâm Đồng, thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế – xã hội giữa 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng.

Tuyến đường cũng tạo thành trục giao thông hướng Bắc – Nam, kết nối tỉnh lộ 9 với đường Sông Cầu – Yang Bay (tỉnh lộ ĐT.654C nối vào quốc lộ 27C – tuyến đường nối trung tâm TP. Nha Trang, tỉnh Khánh). Hòa với TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), góp phần tăng cường an ninh, quốc phòng, tạo điều kiện cơ động trong các tình huống cấp bách. Theo kế hoạch dự kiến, công tác chuẩn bị dự án bắt đầu từ năm 2023 và cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2027.

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *